HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Slika
Turistička zajednica Tuzlanskog kantona je 04.02.2021.godine u prostorijama J.U. Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla sa početkom u 12.00 sati, realizovala predavanje na temu              „ Digitalni marketing u turizmu“.  Predavanje je namjenjeno predstavnicima turističkog sektora, predstavncima javnih...
Slika
Na danas održanom sastanku premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića i ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK Hamze Bešića sa predstavnicima Turističke zajednice Tuzlanskog kantona najavljene su kapitalne investicije u oblast turizma u Tuzlanskom kantonu. Tokom sastanka ukratko su prezen...
Slika
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je, u skladu sa dugogodišnjom tradicijom na dan vozača i automahaničara, odnosno od 15.01.2021. godine (petak) počelo sa distribucijom dopunskih taksi oznaka za sve taksi prijevoznike koji legalno obavljaju djelatnost taksi prijevoza na području Tuzla...
Slika
Obavještavamo  kandidate koji su se prijavili za  polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 20.01.2021. godine (srijeda) u  u 12,oo sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK“). Prijavljeni kandidati su d...
Slika
Na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili redova vožnje usled više sile ili vanrednog slučaja u cestovnom prometu („Službene novine FBiH“, br. 19/10), člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene n...
Slika
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa svim srednjim školama na području Tuzlanskog kantona koje u svom sastavu imaju odjeljenja saobraćajnog usmjerenja (vozači motornih vozila, tehničari drumskog saobraćaja, te ostala odjeljenja saobraćajnog usmjerenja) organiz...
Slika
U stanicama za tehnički pregled predviđeno je da se naplaćuje naknada za obavljeni tehnički pregled koji plaća vlasnik vozila na račun budžeta kantona u iznosu od 1,00 %. Prikupljena sredstva Ministarstvo namjenski koristi za unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog...
Slika
Sa ciljem saobraćajnog  povezivanja Tuzlanskog kantona sa sjeverom Bosne i Hercegovine i dalje sa Europskom Unijom modernom saobraćajnicom, odnosno autocestom Tuzla – Brčko kao dijelom buduće autoceste na cestovnom koridoru Sarajevo – Beograd, predstavnici ministarstva trgovine, turizma i saobraća...
Slika
Obavještavamo  kandidate koji su se prijavili za  polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 02.12.2020. godine (srijeda) u  u 12,oo sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK“).  Prijavljeni kandidati su du...
0 0