HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Slika
O korištenju parnih lokomotiva u funkciji razvoja lokalnog turizma na području Tuzlanskog kantona razgovarali su danas ministar trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Denis Bećirović i saradnici sa delegacijom britanske dobrotvorne fondacije New Europe Railway Heritage Trust (NERHT)...
Slika
Poziv na konferenciju za medije

Čestitka za dan vozača

11.01.2024 13:33
Slika
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA povodom dana vozača i automehaničara (15 Januara/Siječnja 2024. godine) upućuje iskrene čestitke svim vozačima i automehaničarima.
Slika
U organizaciji Udruženja potrošača „ Klub potrošača“ Tuzlanskog kantona Tuzla, na incijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, 15.12.2023. godine u prostorijama Doma penzionera Tuzla održana je Radionica na temu „ Politika i normativni okvir iz područja zaštite  prava potrošača u svi...
Slika
U okviru Godišnjeg programa rada Ministarstva trgovine turizma i saobraćaj Tuzlanskog kantona, a u skladu sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona,  strateškim ciljem 1. Dinamičan i održiv ekonomski razvoj u povoljnom poslovnom okruženju, prioritet  1.3.Razvoj i promocija održivog turizma Tuzlansk...
Slika
Poštovani,zadovoljstvo mi je pozvati Vas na edukaciju iz oblasti turizma na temu "Pisanje i priprema EU i drugih projekata" u okviru edukacija u ime Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.Edukacija će se održati 18.-19.12.2023 godine u BKC TK, Plava sala.Koncept edukacija su interaktivne radionice ...
Slika
U okviru Osme internacionalne naučne konferencije “Ekonomija integracija” – ICEI 2023, održao se i Biznis forum 08.12.2023.godine. Ovaj forum predstavlja središte za razmjenu mišljenja i iskustava među stručnjacima i simbolizuje težnju ka konkretnim koracima u procesu integracije Bosne i Hercegovine ...
0 0