HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Slika
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je 23.07.2021. godine organizovalo pres konferenciju sa ciljem zaključivanja Ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima koja su aplicirala na objavljeni Javni poziv za predlaganje programa i projekata za raspodjelu namjenskih sr...
Slika
U ovom članku nalazi se "Odluka o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom "
Slika
Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Kantonalne agencije za robne rezerve Tuzlanskog kantona danas su po pozivu, učestvovali na edukaciji u svrhu predstavljanja procesa trogodišnjeg i godišnjeg planiranja za kantonalne organe uprave u Tuzlanskom kan...
Slika
Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-11-8374/21 od 27.04.2021. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sre...
Slika
Federalno ministarstvo okoliša i turizma započinje izradu Strategije razvoja turizma Federacije BiH 2021-2027. godina, u čemu će sarađivati s Privrednom komorom FBiH, a uz podršku USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u BiH.Ovim povodom, 07.07.2021.godine u Sarajevu je održan sastanak na kojem s...

Saopštenje za javnost

05.07.2021 10:44
Slika
Želja da se zaustavi dalje negativno poslovanje Međunarodnog aerodroma Tuzla i nedavno data prethodna saglasnost Vlade TK za smjenu članova Uprave Aerodroma bili su povod za današnju konferenciju za medije Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.Ministar Hamza Bešić ovom prilikom je javnosti prezen...
Slika
Rješenje o produženju privremeno registrovanih redova vožnje na kantonalnim linijama do 31.01.2022. godine
Slika
Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 07.07.2021. godine (srijeda) u u 13,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK“). Prijavljeni kandidati s...
Slika
16.06.2021. godine u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja održan je sastanak sa predstavnicima taksi prijevoznika sa područja Tuzlanskog kantona, na temu pružanja finansijske pomoći od strane Vlade Tuzlanskog kantona za saniranje posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa u oblasti taks...
Slika
16.06.2021. godine u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja održan je sastanak sa prijevoznicima iz oblasti javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno predstavnicima Udruženja za promet i komunikacije Kantonalne privredne komore Tuzla, na temu pru...
0 0