HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393

Nadležnost direkcije rognih rezervi

Kantonalna direkcija robnih rezervi je nosilac prava, obaveza i odgovornosti u pogledu poslovanja kantonalnih robnih rezervi.


Kantonalna direkcija robnih rezervi je upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.


Kantonalna direkcija robnih rezervi je upravna organizacija koja vrši stručne i druge poslove od posebnog interesa za Kanton, koji se odnose na:

  • nabavku, smještaj, zanavljanje, čuvanje i korištenje robnih rezervi,
  • formiranje robnih rezervi u skladu s planom robnih rezervi ugovaranjem proizvodnje pojedinih proizvoda, otkupom tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda, deponiranjem novca i na druge načine,
  • korištenje robnih rezervi u skladu sa zakonom, drugim propisima i podzakonskim aktima;
  • predlaganje provedbenih propisa i drugih akata iz svoje nadležnosti koje donosi Vlada Kantona u skladu sa zakonom,
  • provođenje drugih mjera u cilju intervencije na tržištu u skladu sa zakonom i drugim propisima,
  • bilansiranje roba za potrebe rezervi Kantona,
  • saradnja sa organima za robne rezerve u Federaciji, drugim kantonima, gradovima, općinama i privrednim društvima,
  • vršenje drugih poslova u vezi sa robnim rezervama u skladu sa zakonom i drugim propisima ili po zahtjevu Vlade i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

 

Kantonalna direkcija robnih rezervi ima svojstvo pravne osobe.

Sjedište Kantonalna direkcija robnih rezervi je u Tuzli.


Kantonalna direkcija u svom poslovanju zaključuje ugovore na način i pod uslovima koji su predviđeni Zakonom kao i pod uslovima koji su predviđeni za preduzeća, ako Zakonom nije drugačije određeno.


Radom Kantonalne direkcije robnih rezervi rukovodi direktor.

Direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi imenuje Vlada Kantona.

0 0