HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

  1. DIREKTOR

 

  1. VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-MATERIJALNE POSLOVE

 

  1. VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE
0 0