HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393

Konkursi i javni pozivi

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona provodi javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina.    Skupština Tuzlanskog kantona je  prihvatila je nacrt Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027.godina i kons...
Na osnovu Odluke Vlada Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona potrošačka jedinica 22010001, broj: 02/1-11-17865/23 od 08.08.2023. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK, objavljuje: J A V N I P O...
0 0