HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393

Konkursi i javni pozivi

   U Javnom poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma - projekti iz oblasti poslovne turističke infrastrukture i jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona za 2024.g...
U cilju realizacije planiranih aktivnosti iz Godišnjeg programa rada Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma - pr...
U cilju realizacije planiranih aktivnosti iz Godišnjeg programa rada Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unapređenje javne turističke inf...
U cilju realizacije planiranih aktivnosti iz Godišnjeg programa rada Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je ODLUKU o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unapređenje javne tržišne infr...
Na osnovu članova 3. stav (1) i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija,načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovunaknade za obavljene tehničke preglede, broj 02/1-23-8630/24 od 16.04.2024.godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kant...
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona provodi javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina.    Skupština Tuzlanskog kantona je  prihvatila je nacrt Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027.godina i kons...
Na osnovu Odluke Vlada Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona potrošačka jedinica 22010001, broj: 02/1-11-17865/23 od 08.08.2023. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK, objavljuje: J A V N I P O...
0 0