HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393

Ministar

Poštovani posjetioci,

 

Dobrodošli na web stranicu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, na kojoj se možete upoznati sa našim nadležnostima i aktivnostima, koje imaju za cilj unapređenje poslovanja i poboljšanje usluga u oblastima saobraćaja, trgovine, turizma i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona.

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je jedno od dvanest ministarstva Vlade Tuzlanskog kantona, koje u svojoj nadležnosti obuhvata oblasti trgovine, turizma, saobraćaja i ugostiteljstva. Ministarstvo u svom sastavu uključuje Kantonalnu direkciju robnih rezervi, te vrši nadzor nad radom JU Direkcija regionalnih cesta TK, JP Međunarodni aerodrome Tuzla i Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

 

Kada je u pitanju turistička djelatnost, Ministarstvo voditi aktivnosti na unapređenju turističkih potencijala i resursa, te stavljanje istih u funkciju turizma, kako bi se stvorila jedinstvena i uvezana turistička ponuda. Provodimo aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta kao osnovne pretpostavke za značajnija investiciona ulaganja u turističkoj djelatnosti, a u skladu sa strateškim ciljevima definisanim u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona. Povoljan ambijent za razvoj turističke djelatnosti Ministarstvo će nastojati realizovati kroz insistiranje na dosljednoj implementaciji normativnih akata kojima se reguliše ova oblast i to: Zakona o turističkoj djelatnosti za područje Tuzlanskog kantona,  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti za područje Tuzlanskog kantona i odgovarajućih podzakonskih akata i Zakona o turističkim zajednicama u Tuzlanskom kantonu, kao i odgovarajućih podzakonskih akata na osnovu ovog zakona, te usklađivanja ovih normativnih akata sa normativnim aktima Federacije Bosne i Hercegovine, koji su u fazi donošenja. Dosljednom primjenom navedenih normativnih akata  dodatno će se osnažiti ova oblast što je preduslov za značajnije iskorake, a u velikoj mjeri bi morala doprinijeti smanjenju „sive” ekonomije i rada na crno,  što je jedan od problema sa kojima se susrećemo u ovoj  djelatnosti.

 

U oblasti vazdušnog saobraćaja radimo na već započetim aktivnostima poboljšanja rada Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla”, kroz pomoć menadžmentu Aerodroma u otvaranju novih zračnih linija u oblasti prijevoza putnika, kao i iznalaženje finansijskih sredstava i strateškog partnera za razvoj kargo saobraćaja.

 

U saradnji sa JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona učestvujemo u planiranju, pripremi implementacije infrastrukturnih projekata iz oblasti saobraćaja koji su predviđeni u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona, te prećenju realizacije projekata koji se finansiraju iz kreditnih sredstava, a po odlukama nadležnih organa. Pripremamo dokumentaciju za zajedničko djelovanje Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona sa višim nivoima vlasti u realizaciji projekata izgradnje autoceste Orašje – Tuzla – Žepče (Y krak koridora Vc) i autoceste Sarajevo – Beograd, čija trasa bi trebala ići preko Tuzlanskog kantona, kao jednog od najrazvijenijih kantona u BiH.

 

Realizacijom programskih zadataka Kantonalne direkcije robnih rezervi na obezbjeđenju robnih rezervi za potrebe Tuzlanskog kantona u velikoj mjeri se doprinosi realizaciji mnogih razvojnih projekata u pogledu podsticaja domaće proizvodnje i zapošljavanja, prvenstveno u oblasti poljoprivredne i industrijske proizvodnje. Realizacijom srednjoročnih (petogodišnjih) planskih zadataka u pogledu obezbjeđenja strateških robnih rezervi Kantonalna direkcija robnih rezervi će, na kraju planskog perioda, raspolagati i upravljati stabilnim i efikasnim sistemom robnih rezervi, osiguravajući mogućnost kvalitetnih i blagovremenih intervencija u slučaju vanrednih okolnosti. Kroz programe obezbjeđenja strateških robnih rezervi doprinijet će se realizaciji određenih razvojnih projekata iz oblasti poljoprivredne, prerađivačke i industrijske proizvodnje, kao i dodatnom zapošljavanju.

 

Glavni ciljevi Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja:

 • Podizanje svijesti potrošača o pravima koja proizilaze iz Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini;
 • Jačanje svijesti građana o značaju kupovine i potrošnje domaćih proizvoda za sveukupni društveni razvoj kroz projekat “Kupujmo domaće”;
 • Stvaranje jedinstvene i uvezane turističke ponude, te unapređenje identifikovanih ključnih atributa Tuzlanskog kantona i njegovih pojedinih područja;
 • Edukacija i podizanje nivoa kvaliteta usluge ugostiteljskog sektora;
 • Edukacija i podizanje nivoa kvaliteta usluge u turizmu;
 • Jačanje konkurentnosti preduzeća iz oblasti saobraćaja, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta kroz eliminisanje nelegalnog prijevoza;
 • Edukacije učesnika u drumskom saobraćaju u cilju povećanja bezbijednosti;
 • Suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona;
 • Unapređenje rada stanica tehničkog pregleda na području Tuzlanskog kantona kroz nadzor i kontrolu rada istih;
 • Unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, kao i unapređenje saobraćaja i povećanje ukupne bezbijednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona;
 • Kategorizacija lokalnih cesta na području Tuzlanskog kantona;
 • Unapređenje rada Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla” doo i realizacija projekta Regionalni Cargo centar sa Airparkom;
 • Izrada infrastrukturnih projekata iz oblasti saobraćaja koji su predviđeni u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina;
 • Modernizacija i rekonstrukcija mreže regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona;
 • Unapređenje taksi prijevoza;
 • Povećanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona;
 • Utvrđivanje obima i strukture robnih rezervi;
 • Održavanje postojećih robnih rezervi;
 • Uskladištenje i raspolaganje sa privremeno, odnosno trajno oduzetom robom u sudskom i inspekcijskom nadzoru;
 • Kontinuirano proširenje obima i strukture postojećih robnih rezervi kroz planiranje nabavki osnovnih artikala;
 • Obezbjeđenje osnovnih artikala za robne rezerve (pšenica) kroz otkup tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda i programe sufinansiranja proizvodnje određenih artikala za potrebe robnih rezervi.

 

Na kraju, nadam se da će Vam informacije koje se nalaze na našoj Web stranici biti od koristi i pomoći u Vašem svakodnevnom životu i radu.

 

S poštovanjem,

Denis Bećirović, ministar

0 0