HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393

ORGANIZACIJA

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje se:

 • unutrašnja organizacija Ministarstva, vrste organizacionih jedinica i njihove nadležnosti,
 • sistematizacija radnih mjesta,
 • rukovođenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova,
 • stručni kolegij i radna tijela Ministarstva,
 • saradnja u vršenju poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva,
 • programiranje i planiranje rada,
 • način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnog odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika,
 • ostvarivanje javnosti rada Ministarstva,
 • prijem pripravnika.

  

Poslovi iz nadležnosti Ministarstva vrše se u okviru slijedećih organizacionih oblika:

 • Pravni i opšti poslovi izvan organizacionih jedinica (izvršiocima ovih poslova rukovodi sekretar Ministarstva),
 • Odjeljenje trgovine i turizma, kojim rukovodi pomoćnik ministra za trgovinu i turizam,
 • Odjeljenje saobraćaja, kojim rukovodi pomoćnik ministra za saobraćaj.

 

0 0