HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Sastanak Radnog tijela

 

01.08.2022 10:45
Slika
 

U prostorijama JU Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla, 29.07.2022.godine sa početkom u 9.00 sati, održan je sastanak Izvršnog tima i  Radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma 2022.-2027. u cilju predstavljanja Nacrta Strateške platforme Strategije razvoja turizmaTuzlanskog kantona za period 2022.-2027. godina.

U toku sastanka prezentirana je analiza stanja turističkog sektora na području Tuzlanskog kantona, SWOT analiza, vizija i strateški ciljevi.

Članovi Radnog tijela su jednoglasno usvojili Nacrt Strateške platforme čime su se stekli uslovi za javnu raspravu.

U narednom periodu Izvršni tim će raditi i na konsultacijama vezanim za Stratešku platformu.

Pozivamo sve zainteresovane aktere iz sektora turizma da uzmu učešće u javnoj raspravi kada se objavi tekst usvojene Strateške platforme jer ćemo jedino tako doći do usaglašavanja konkretnih ciljeva i mjera sa potrebnim promjenama u praksi.

0 0