HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA SA MENADŽMENTOM ŽELJEZNICA FEDERACIJE BIH

 

18.03.2022 12:18
Slika
 
Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK u Sarajevu je 17.03.2022. godine održan radni sastanak sa menadžmentom Željeznica Federacije BiH s ciljem poduzimanja aktivnosti na projektima vezanim za željeznički saobraćaj na području Tuzlanskog kantona, koji bi trebali biti realizirani u narednom periodu.
Strateški projekat za Tuzlanski kanton je elektrifikacija sljedećih pruga: Doboj – Tuzla u dužini od 57,60 (km), Brčko – Banovići u dužini od 87,30 (km) i Živinice – Zvornik u dužini od 44,90 (km), te su sa tim ciljem, a u svrhu realizacije navedenog projekta već počeli razgovori između Vlade FBiH i Vlade RS. Svrha ovog projekta je da se završi proces elektrifikacije glavnih željezničkih pruga u zemlji, koji je prekinut prije nekih 30 godina.

Realizacijom navedenog projekta postigli bi se značajni reultati koji bi se ogledali u sljedećem:

  •  smanjenje transportnih troškova,
  • usklađivanje razvoja saobraćaja i privrede,
  • uspostava modernog putničkog saobraćaja prema najmnogoljudnijem kantonu (talgo vozovima),
  • smanjenje vremena putovanja putnika i tranzita tereta,
  • smanjenje zagađenja zraka i tla u regionu i
  • smanjenje potrošnje goriva potrebnog za vuču vozova.

Efekti elektrifikacije bi se prvenstveno ogledali u smanjenju troškova transporta. Specifični troškovi dizel vuče su dva do tri puta veći od troškova elektro vuče. Imamo li na umu činjenicu da BiH proizvodi dovoljne količine električne energije, a da je nafta iz uvoza, to nas nesumnjivo opredjeljuje za elektrifikaciju.
U Tuzlanskom kantonu su veliki komitenti za koje je željeznica u stanju osigurati masovni transport (rudnici uglja, termoelektrana, GIKIL i dr.). Uz modernizaciju pruge moguće je zadovoljiti sve tekuće i buduće potrebe privrede ovog kraja te omogućiti brži tranzit roba za izvoz, posebno prema Srbiji.

Takođe, nakon elektrifikacije pruga moći će se uspostaviti moderan putnički saobraćaj sa talgo garniturama i prema Tuzli, kao središtu najmnogoljudnijeg Kantona u BiH, čime će se povezati svi veći gradski centri u BiH. O brzini i kvalitetu prevoza ne treba ni govoriti. Na cijelom prevoznom putu koristila bi se samo jedna lokomotiva što bi značajno smanjilo vrijeme putovanja.

Drugi kapitalni projekat je izgradnja željezničke pruge Vareš - Banovići - Živinice (krak do Međunarodnog aerodroma Tuzla), te su s ciljem realizacije navedenog projekta Željeznice FBiH ponovno raspisale tender za izradu Studije opravdanosti izgradnje ove pruge i Idejnog rješenja (obezbijeđena su finansijska sredstva za izradu Studije i Idejnog rješenja), kao prvog, neophodnog koraka u realizaciji ovog kapitalnog infrastrukturnog projekta.

Na sastanku je pored naprijed navedenog razgovarano i o modalitetima pokretanja putničkog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona za koji je u budžetu Tuzlanskog kantona obezbijeđen jedan dio finansijskih sredstava, kao i o drugim projektima vezanim za želježnički saobraćaj na području Tuzlanskog kantona.
Sastanku su ispred Ministarstva trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona prisustvovali ministar Mustafa Šakić i pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović, a ispred Željeznica Federacije BiH generalni direktor Enis Džafić, izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture Mario Kozina i direktor sektora elektrotehničke djelatnosti Mustafa Kubat.


MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK
0 0