HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Saopštenje za medije – Izrada projektnog zadatka i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije za autocestu Tuzla – Brčko

 

20.11.2020 11:22
Slika
 

Sa ciljem saobraćajnog  povezivanja Tuzlanskog kantona sa sjeverom Bosne i Hercegovine i dalje sa Europskom Unijom modernom saobraćajnicom, odnosno autocestom Tuzla – Brčko kao dijelom buduće autoceste na cestovnom koridoru Sarajevo – Beograd, predstavnici ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK su 18.11.2020.  godine u Sarajevu održali radno - konsultativni sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća „Autoceste Federacije BiH“.

 

Sastanak je oragizovan na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK sa ciljem da se dinamiziraju aktivnosti koje su definisane na prvom sastanku održanom na poziv Vlade Tuzlanskog kantona (19.10.2020. godine), a vezane su za izradu projektnog zadatka i  raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije za autocestu Tuzla – Brčko.

 

U narednom periodu očekuje se intenziviranje aktivnosti stručnih timova, odnosno predstavnika JP „Autoceste Federacije BiH“, ministarstva i lokalnih zajednica  sa ciljem  raspisivanja tendera za izradu neophodne projektne dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju autoceste Tuzla – Brčko.

 

 

Tuzla, 19.11.2020. godine

 

 

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK

0 0