HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Radionica Udruženja potrošača "Klub potrošača" Tuzlanskog kantona

 

20.12.2023 13:59
Slika
 

U organizaciji Udruženja potrošača „ Klub potrošača“ Tuzlanskog kantona Tuzla, na incijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, 15.12.2023. godine u prostorijama Doma penzionera Tuzla održana je Radionica na temu „ Politika i normativni okvir iz područja zaštite  prava potrošača u svijetlu objavljenog Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine ( 2023.godina) i otvaranja pregovaračkog procesa. Cilj ovog skupa je apslovirati sadašnju situaciju i očekivanja vezana za zaštitu prava potrošača, oslanjajući se na iskustva susjeda ( Republika Hrvatska), te projecirati  sliku budućih politika, mjera i aktivnosti.

Bosna i Hercegovina je na prekretnici: najavljene su mogućnosti početka pregovora za pridruživanje. Potrošači Bosne i Hercegovine su odavno na tržištu Evropske unije  ali prava i zaštite potrošača nisu kao u Evropskoj Uniji. Osim toga, potrošači su najšira građanska platforma – svi smo potrošači, pa smo stoga zainteresovani za što više informacija: šta se očekuje od državnih institucija, šta od nevladinog sektora – udruženja, kako našim djelovanjem najbolje doprinjeti pregovaračkom procesu kroz Poglavlje 28.

Svoj doprinos na radionici su dali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, iz Sektora zaštite prava potrošača, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, predstavnik Federalnog ministarstva trgovine, predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove, predstavnik Inspektorata Brčko Distrikta, predstavnica Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, kao i predstavnici udruženja potrošača Tuzla, Živinice, Odžak.

Radionica je dala odgovore na normativne aktivnosti iz područja zaštite prava potrošača i politike zaštite prava potrošača sa naglaskom na preporuke i  iskustva naših susjeda iz Republike Hrvatske. Razgovarali smo i o nadzoru nad tržištem i zaštiti potrošača,  zakonodavnom okviru za zaštitu potrošača, kao i problemima, praksama i iskustvima inspekcijskih poslova vezano za zaštitu potrošača.

0 0