HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Obavještenja i rezultati

Preliminarna lista projekata po Javnom pozivu iz oblasti saobraćaja isaobraćajne kulture

 

18.06.2024 12:18
 
Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i
postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za
obavljene tehničke preglede vozila broj: 02/1-23-8630/24 od 16.04.2024.
godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu
sredstava, d o n o s i


*PRELIMINARNU LISTU PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I
SAOBRAĆAJNE KULTURE*
0 0