HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

PRELIMINARNA LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

 

06.06.2022 11:18
Slika
 
Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj: 02/1-11-7503/22 od 05.04.2022. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava, d o n o s iPRELIMINARNU LISTU PROJEKATA PO JAVNOM
POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE
0 0