HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

 

08.07.2021 14:44
Slika
 

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-11-8374/21 od 27.04.2021. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava, donosi:

 


PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI
SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

0 0