HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

POČETAK IZDAVANJA DOPUNSKIH TAKSI OZNAKA U 2021. GOD.

 

15.01.2021 09:52
Slika
 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je, u skladu sa dugogodišnjom tradicijom na dan vozača i automahaničara, odnosno od 15.01.2021. godine (petak) počelo sa distribucijom dopunskih taksi oznaka za sve taksi prijevoznike koji legalno obavljaju djelatnost taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

 Ministarstvo je za taksi prijevoznike koji posjeduju Licencu za TAXI prijevoz i ostalu potrebnu dokumentaciju pristupilo izradi i izdavanju dopunskih oznaka za taksi vozila na području TK za 2021. godinu.

 Na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini taksi djelatnost je obavljao 501 taksi prijevoznika sa 631 taksi vozilom.

 Tabela: Broj taksi vozila po općinama/gradovima TK u zadnjih jedanaest godina

 

 

R. br.

Općina/

grad

2010.

god.

2011.

god.

2012.

god.

2013 god.

2014.

god.

2015.

god.

2016.

god.

2017.

god.

2018.

god.

2019.

god.

2020.

god.

1.

Tuzla

311

320

324

330

329

340

342

342

345

338

335

2.

Banovići

3

5

6

6

6

7

9

8

5

5

6

3.

Gračanica

10

10

9

10

14

14

18

17

14

14

15

4.

Gradačac

13

14

14

12

14

16

16

15

12

12

15

5.

Kalesija

46

44

51

53

52

51

49

49

48

50

50

6.

Kladanj

-

2

1

4

2

4

6

7

8

9

8

7.

Lukavac

11

16

21

29

27

30

32

27

27

27

27

8.

Sapna

20

20

21

22

16

22

22

23

24

26

23

9.

Srebrenik

7

6

6

8

12

16

25

35

40

39

37

10.

Teočak

4

4

4

5

5

7

7

9

9

9

8

11.

Živinice

2

4

10

22

47

67

75

91

95

100

103

12.

Čelić

1

-

-

-

-

-

2

1

2

2

1

13.

Doboj I.

2

2

3

5

4

4

4

3

3

3

3

 

Ukupno

440

447

453

506

528

578

607

627

632

634

631

Najveći broj taksi prijevoznika registrovan je na području grada Tuzla, gdje je registrovano 34 pravna lica sa 160 taksi vozila i 175 fizičkih lica sa po jednim taksi vozilom. Dakle, na području grada Tuzla taksi djelatnost se vrši sa 335 taksi vozila.

 U svim ostalim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 289 fizičkih lica i 4 pravna lica sa 7 taksi vozila,  odnosno taksi djelatnost se obavlja sa 296 taksi vozila.

U oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona uposleno je cca 700 osoba (vozači, dispečeri, direktori pravnih lica i dr.) iz čega se vidi da i ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prijevoza putnika na Tuzlanskom kantonu. 

Iz tabele je vidljivo da se broj registrovanih taksi prijevoznika, odnosno broj vozila koja obavljaju taksi prijevoz iz godine u godinu povećavao, sve do 2020. godine, kada je došlo do stagnacije u broju registrovanih taksi prijevoznika, tako da je u 2020. godini  ostao isti broj taksi prijevoznika kao i ranije godine, odnosno pandemija korona virusa - COVID 19 nije rezultirala smanjenjem broja lica koja obavljaju taksi djelatnost na području Tuzlanskog kantona.

 Takođe, iz tabelarnog pregleda je vidljivo da je za proteklih deset godina (od 2010. godine do 2020. godine) broj taksi vozila na području TK se povećao za 44,09 % (povećao se za 1,44 puta), odnosno narastao je sa 440 taksi vozila u 2010. godini na 634 taksi vozila na kraju 2019. godine, dok je taj broj u 2020. godini ostao gotovo  na istom nivou kao i godinu dana ranije (631 taksi vozilo).

 

 Distribucija Rješenja o dodjeli dopunskih taksi oznaka za 2021. godinu vršiti će se u  Ministarstvu trgovine turizma i saobraćaja TK, a lijepljenje odnosno postavljanje istih na vozila vršiti će se na parkingu ispred Ministarstva uz prisustvo ovlaštene osobe  Ministarstva, kako bi se spriječila eventualna zloupotreba naljepnice i kako bi naljepnice bile jednoobrazno postavljenje na svim taksi vozilima.

 Krajnji rok za distribuciju dopunskih oznaka za 2021. godinu je 01.03.2021. godine (ponedeljak).

 Nakon navedenog roka inspektori za cestovni saobraćaj odnosno pripadnici uniformisane policije će podnositi  prekršajne naloge, odnosno zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za taksi prijevoznike koji nisu na propisani način označeni dopunskom taksi oznakom.

 Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za pravna lica se kreće u rasponu od 500,00 do 1.500,00 KM, odnosno za odgovorno lice u pravnom licu od 200,00 do 500,00 KM.

 Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za fizička lica se takođe kreće u rasponu od 500,00 do 1.500,00 KM. 

 Dopunske oznake za taksi prijevoz postavljaju se u desnom gornjem dijelu prednjeg i lijevom gornjem dijelu zadnjeg vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane vozila.

 Potrebna dokumentacija za izdavanje dopunske taksi oznake za 2021. godinu je slijedeća:

 1. Zahtjev za izdavanje dopunske taksi oznake,
 2. Licenca vozila kojim se obavlja taksi prijevoz (kopija),
 3. Riješenje o taksi štandu za tekuću 2021. godinu izdato od strane nadležnog općinskog/gradskog organa (kopija),
 4. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (original ili ovjerena kopija),
 5. Uplata takse u iznosu od 30,00 KM (po jednom vozilu),

 

Sve općine/gradovi, na području TK imaju organizovan taksi prevoz, tako da će taksi prijevoznici koji su registrovani u tim lokalnim zajednicama dobiti dopunske oznake različite boje kako bi se spriječio protivzakoniti rad taksista sa jedne općine/grada na teritoriji druge općine/grada. 

Ovaj problem je bio naročito izražen na području grada Tuzla gdje su taksisti sa drugih općina/gradova dolazili da rade na teritoriji grada Tuzla.

Međutim, izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona koji regulišu oblast taksi prijevoza i ova pojava je svedena na minimum, a u narednom periodu zajednički zadatak kroz kontinuiran rad Ministarstva, policije i inspekcije je da takav vid djelatnosti se u potpunosti eliminiše.

 

Pozitivni efekti koje Ministarstvo očekuje distribuiranjem dopunskih oznaka za taksi vozila:

 

 1. Taksi vozilo obilježeno dopunskom oznakom znači da posjeduje važeću Licencu za obavljanje TAXI prijevoza,
 2. Prijevoznik izmiruje zakonom propisane obaveze po osnovu javnih prihoda,
 3. Vozači koji upravljaju taksi vozilom su profesionalni vozači koji posjeduju iskaznicu izdatu od ministarstva, i isti su prijavljeni u PIO i ZZO,
 4. Brže i jednostavnije prepoznavanje legalnih taksista i olakšan rad inspekciji cestovnog prometa prilikom kontrole taksi vozila na području TK,
 5. Građani će moći prilikom korištenja usluga taksi prijevoza lakše uočiti i raspoznati legalne taksi prijevoznike od nelegalnih,
 6. Pripadnici MUP TK moći će lakše i brže prepoznavati legalne taksi prijevoznike i u skladu sa tim poduzimati zakonom predviđene mjere,
 7. Internoj taksi kontroli  biti će lakše prepoznavanje legalnih od nelegalnih taksi vozila,
 8. Boja pozadine naljepnica za sve općine i gradove na području TK u je ista kao i u , 2018., 2019. i 2020.  godini jer je građanima – korisnicima taksi usluga lakše raspoznati dopunske taksi oznake koje su važile i prethodne godine, s tim da su boje dopunskih oznaka različite za sve općine/gradove na području Tuzlanskog kantona čime će se onemogućiti taksistima sa teritorija jedne općine/grada da rade na teritoriji druge općine/grada, a što je bilo prisutno u gradu Tuzla.

 

Ministarstvo još jednom sugeriše i ujedno upozorava građane TK da u slučaju korištenja taksi prijevoza obavezno vode računa da li se na taksi vozilu nalaze važeće dopunske taksi oznake, odnosno da koriste usluge taksi vozila, koji su na propisan način obilježeni dopunskom taksi oznakom za 2021. godinu kao i da vode računa da li su taksi  vozila obilježena dopunskom taksi oznakom sa nazivom općine/grada u kome koriste tu taksi oznaku, čime će izbjeći nepotrebna kažnjavanja kako prijevoznika tako i sebe kao korisnika prijevoza odnosno putnika.

 

Tuzla, 15.01.2021. godine                Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK                                                         

0 0