HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA TAKSI PRIJEVOZNIKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA NA TEMU SPREČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19

 

18.03.2021 14:03
Slika
 
Sa ciljem permanentog i dosljednog sprovođenja naredbi i preporuka koje se odnose na rad prijevoznika u taksi prijevozu, u vrijeme pandemije prouzrokovane virusom COVID 19, donesenih od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, Vlade TK, kao i viših nivoa vlasti, danas je u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK održan sastanak sa predstavnicima taksi prijevoznika sa područja Tuzlanskog kanota (Lukavac, Tuzla, Živinice; Kalesija i dr.) na kojem su razmatrani aspekti primjene pojedinih naredbi i preporuka.

Na području Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 501 taksi prijevoznika sa 631 taksi vozilom. Najveći broj taksi prijevoznika registrovan je na području grada Tuzla, gdje je registrovano 34 pravna lica sa 160 taksi vozila i 175 fizičkih lica sa po jednim taksi vozilom. Dakle, na području grada Tuzla taksi djelatnost se vrši sa 335 taksi vozila. U svim ostalim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 289 fizičkih lica i 4 pravna lica sa 7 taksi vozila, odnosno taksi djelatnost se obavlja sa 296 taksi vozila.

U oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona uposleno je oko 700 osoba (vozači, dispečeri, direktori pravnih lica i dr.) iz čega se vidi da i ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prijevoza putnika na Tuzlanskom kantonu.

Predstavnici ministarstva su još jednom istaknuli ozbiljnost novonstale situacije i sve obaveze prijevoznika u taksi prijevozu putnika, a koje se odnose na obavezu vozača i svih putnika da moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa, da vozači održavaju higijenu vozila tako da svakodnevno, preporučeno nekoliko puta dnevno, prebrišu površine u untrašnjosti vozila i ručke na vratima sredstvom za dezinfekciju površina, dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju u vozilu i preporučena je vožnja putnika samo na zadnjem sjedištu taksi vozila radi održavanja socijalne distance između vozača i putnika.
Na sastanku je istaknuta spremnost taksi prijevoznika da se ispoštuju sve preporuke i naredbe, sa ciljem suzbijanja širenja virusa COVID 19.

Takođe, od strane učesnika sastanka, apelovano je na putnike - korisnike usluga taksi prijevoza da moraju koristiti zaštitne maske, da prilikom ulaska u taksi vozilo obavezno izvrše dezinfekciju ruku i da prilikom vožnje koriste zadnje sjedište u taksi vozilu.Tuzla, 18.03.2021. godine
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK
0 0