HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Odluka o konačnoj listi privrednih subjekata čiji projekti će biti predmet sufinansiranja

 

07.09.2022 12:26
Slika
 
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-
prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 10/18) i tačke 6. stav (5) Odluke Vlade
o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere
u oblasti turizma broj 02/1-18-12866/22 od 06.06.2022.godine Ministar trgovine turizma i saobraćaja
Tuzlanskog kantona donosi Odluku o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.
0 0