HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je uzelo aktivno učešće na radnoj sesiji – izrada Strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovinu.

 

03.12.2021 11:02
Slika
 
Sesiju je organizovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, te uz podršku USAID Projekta Razvoj održivog turizma i Bosni i Hercegovini – TURIZAM.

Nakon obavljanja širkog kruga konsultacija, održanih fokus grupa u svim kantonima, uz učešće velikog broja subjekata iz turističko-ugostiteljskog sektora, sačinjen je draft teksta Strategije. Tekst nacrta Strategije razvoja turizma Federacije BiH možete pronaći na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, www.fmoit.gov.ba u odjeljku Vijesti kao i u odjeljku Turizam, pododjeljak Turizam, kako bi se u izradu prijedloga istog uključila šira javnost kao i relevantni subjekti iz ove oblasti. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare dostaviti u pisanoj formi na mail adresu: sanda.redzic@fmoit.qov.ba . Rok za dostavljanje komentara je do 13.12.2021.godine. Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon: 033/726-727.

Ujedno je imenovano i Radno tijelo za izradu završnog teksta Strategije. U sastav Radnog tijela osim predstavnika kantonalnih ministarstava nadležnih za turističko-ugostiteljske poslove ušli su i predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Saveza općina i gradova, Gender Centara Federacije Bosne i Hercegovine i USAID Projekta TURIZAM.

U aktivnoj radnoj atmosferi urađen je pregled draft verzije Strategije te su dati konkretni komentari i sugestije na tekst i metodologiju izrade Strategije a u cilju izrade kvalitetnog strateškog dokumenta koji će biti polazna osnova u budućem radu svih aktera turističko-ugostiteljskog sektora.

Iskoristili smo priliku i upoznali prisutne sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027.godina i strateškim pravcima razvoja u turističkom sektoru kao i očekivanjima aktera sa područja Tuzlanskog kantona od Strategije u pripremi.
0 0