HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU POVODOM POČETKA IZDAVANJA DOPUNSKIH TAKSI OZNAKA ZA TAKSI PRIJEVOZNIKE U 2023. GOD

 

17.01.2023 14:01
Slika
 
Danas je održana konferencija za štampu, u skladu sa tradicijom na dan vozača i automehaničara u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK sa ciljem da se taksi prevoznici i građani - korisnici usluga taksi prevoza na području Tuzlanskog kantona informišu o početku raspodjele dopunskih oznaka za taksi vozila u 2023. godini.

Ministarstvo kontinuirano već 20 godina vrši izdavanje dopunskih taksi oznaka.

16012023-mttsU skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu FBiH kao i Zakonom o cestovnom prijevozu na području TK, a provodeći mjere iz Operativnog plana mjera za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prevoza na području TK kojeg je usvojila Vlada TK, Ministarstvo je za taksi prevoznike koji posjeduju Licencu za TAXI prevoz pristupilo izradi dopunskih oznaka za taksi vozila za 2023. godinu.

Taksi prevoznik koji želi podnijeti zahtjev za izdavanje dopunske taksi oznake za 2023. godinu mora imati:
- Rješenje o taksi stajalištu za tekuću 2023. godinu, koje izdaje nadležni
općinski/gradski organ;
- Licencu vozila kojim se obavlja taksi prevoz;
- Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda;
- te uplatitu propisane administarstivne takse.

Na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini taksi djelatnost su obavljala 482 taksi prevoznika sa 601 taksi vozilom.

Najveći broj taksi prevoznika registrovan je na području grada Tuzla, gdje je registrovano 30 pravnih lica sa 146 taksi vozila i 175 fizičkih lica sa po jednim taksi vozilom. Dakle, na području grada Tuzla taksi djelatnost se vrši sa 321 taksi vozilom.

U svim ostalim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 270 fizičkih lica i 4 pravna lica sa 10 taksi vozila, odnosno taksi djelatnost se obavlja sa 280 taksi vozila.

U oblasti taksi prevoza na području Tuzlanskog kantona uposleno je cca 650 osoba (vozači, dispečeri, direktori pravnih lica i dr.) iz čega se vidi da ovaj vid prijevoza trenutno zapošljava približno isti broj radnika kao i javni linijski prevoz putnika na TK.

Broj registrovanih taksi prevoznika, odnosno broj vozila koja obavljaju taksi prevoz u zadnje dvije godine ima trend samanjenja. Od 2020. godine trend smanjenja je uzrokovan pandemijom korona virusa, a sada je razlog teška ekonomska situacija zbog koje i u ovoj oblasti imamo značajan broj odlazaka ljudi u druge zemlje na rad.

I ove godine distribucija Rješenja o dodjeli dopunskih taksi oznaka za 2023. godinu vršiti će se poštom, kao posljedica preventivnih radnji zbog sprečavanja eventualnog širenja zaraze Korona virusom.

Krajnji rok za distribuciju dopunskih oznaka za 2023. godinu je kraj februara tekuće godine.

Nakon navedenog roka inspektori za cestovni saobraćaj odnosno pripadnici uniformisane policije će podnositi prekršajne naloge, odnosno zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za taksi prevoznike koji nisu na propisani način označeni dopunskom taksi oznakom.

Propisana visina novčane kazne za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za pravna i fizička lica se kreće u rasponu od 500,00 do 1.500,00 KM, s tim da se i za odgovorno lice u pravnom licu izriče kazna od 200,00 do 500,00 KM.

Dopunske oznake za taksi prevoz postavljaju se u desnom gornjem dijelu prednjeg i lijevom gornjem dijelu zadnjeg vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane vozila.

Gotovo sve općine/gradovi na području TK imaju organizovan taksi prevoz, tako da će taksi prevoznici koji su registrovani u tim lokalnim zajednicama dobiti dopunske oznake različite boje kako bi se spriječio protivzakoniti rad taksista sa jedne općine/grada na teritoriji druge općine/grada.

Sadržaj dopunske oznake je: Tuzlanski kanton - Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja - odjeljenje saobraćaja, naziv općine/grada u kojoj je registrovan taksi prevoznik, broj taksi stajališta (koji izdaje općina/grad), evidencijski broj prevoznika (broj Licence koju izdaje Ministarstvo), grb TK i godina za koju važi dopunska taksi oznaka (2023. god.).

Boja pozadine dopunske taksi oznake po općinama/gradovima je ista od 2019 godine jer je građanima – korisnicima taksi usluga lakše raspoznati dopunske taksi oznake koje su važile i prethodnih godina, s tim da su boje dopunskih oznaka različite za sve općine/gradove na području Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo još jednom sugeriše i ujedno upozorava građane TK da u slučaju korištenja taksi prevoza obavezno vode računa da li se na taksi vozilu nalaze važeće dopunske taksi oznake, odnosno da koriste usluge taksi vozila, koji su na propisan način obilježeni dopunskom taksi oznakom za 2023. godinu kao i da vode računa da li su taksi vozila obilježena dopunskom taksi oznakom sa nazivom općine/grada u kojoj koriste taksi oznaku, čime će izbjeći nepotrebna kažnjavanja kako prevoznika tako i sebe kao putnika.

Tuzla, 16.01.2023. godine.
0 0