HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

KONAČNA LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA ČIJI PROJEKTI ĆE BITI PREDMET SUFINANSIRANJA OD STRANE MINISTARSTVA

 

31.08.2022 09:44
Slika
 
Na osnovu tačke 6. Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022.godinu, a u vezi sa Odlukom Vlade o utvrđivanju
uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma broj 02/1-18-12866/22 od 06.06.2022.godine i Rješenja Ministarstva o imenovanju
Komisije za odabir projekata iz Programa sufinansiranja razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona broj 05-1-18-017248/22 od 25.07.2022.godine i broj 05-1-18-017248-1/22 od25.07.2022.godine,
Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje KONAČNU LISTU PRIVREDNIH SUBJEKATA ČIJI PROJEKTI ĆE BITI PREDMET SUFINANSIRANJA OD STRANE MINISTARSTVA.
0 0