HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

15.04.2022 15:05
Slika
 
Na osnovu članova 3. stav (1) i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede broj 02/1-11-7503/22 od 05.04.2022. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje


J A V N I P O Z I V
za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture
0 0