HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Javni poziv Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte javne i poslovne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

 

13.11.2023 11:21
Slika
 
„Turističko vijeće Turističke zajednice Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 10.10.2023. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekata odnosno dodjelu bespovratnih sredstava / infrastrukturni projekti od značaja za razvoj turizma u skladu sa programom podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2023.

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje projekata odnosno dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za projekte koji imaju uticaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području

Tuzlanskog kantona, sadržano u planu i programu rada i Finansijkom planu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za 2023. godinu: Pozicija A. Osnovni zadaci Turističke zajednice Tuzlanskog kantona - Ulaganje za unapređenje turizma na području Tuzlanskog kantona - Odjeljak Rashodi ; Tačka A.7.- Infrastrukturni projekti od značaja za razvoj turizma - Projekti javne i druge turističke infrastrukture (rekreacijski sadržaji, izletišta, tematske staze, parkovi, kampovi, igrališta i dr. 

Sve detalje u vezi Javnog poziva možete naći u priloženim dokumentima. „
0 0