HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Javne konsultacije Strategija 2023

 

23.02.2023 13:43
Slika
 
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Odjeljenje za trgovinu i turizam, zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli kao partnerom na izradi Strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027.godina, u utorak 21.02.2023.godine organizovalo je javne konsultacije na Nacrt strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona 2022.-2027.godina.

Događaj je realizovan u okviru posljednje faze izrade Strategije a sam proces javnih konsultacija započeo je 25.01.2023.godine kada su svi relevantni dokumenti za izradu strateškog dokumenta prezentirani javnosti putem web stranice Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK , uz obrasce putem kojih je zainteresovana javnost mogla dostaviti svoje komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije. Cilj ove faze jeste da se potaknu svi akteri u turizmu da iznesu svoje stavove ali i učestvuju u unaprijeđenju dokumenta. Proces javne konsultacije zvanično se završava 25.02.2023.godine.

Događaju su prisustvovali svi zainteresovani akteri kao i članovi Radnog tijela za izradu strategije, izvršnog tima, predstavnici lokalnih zajednica kao i predstavnici privatnog i civilnog sektora. Predstavljen je sadržaj Nacrta strategije a nakon toga, prisutni su kroz svoja izlaganja predstavili komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na pripremljeni dokument.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK se zahvaljuje svim učesnicima na aktivnom pristupu u toku izrade dokumenta kao i na javnoj raspravi.
Nakon završetka javnih konsultacija, svi prikupljeni komentari, primjedbe, prijedlozi i sugestije će biti pregledani i izvršiće se korigovanje i dopuna Nacrta strategije koja će se zatim uputiti Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona na usvajanje.
0 0