HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Konkursi i javni pozivi

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

03.05.2024 11:55
 
Na osnovu članova 3. stav (1) i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija,
načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu
naknade za obavljene tehničke preglede, broj 02/1-23-8630/24 od 16.04.2024.
godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona
raspisuje


J A V N I P O Z I V


       za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture Pravo učešća na javnom pozivu imaju neprofitne organizacije koje su
registrovane u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i
neprofitne organizacije koje su registrovane u skladu sa zakonom na
entitetskom ili državnom nivou, a koje će predložene projekte
implementirati isključivo na području Tuzlanskog kantona.
0 0