HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

J A V N I P O Z I V za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

10.05.2023 15:30
Slika
 
Na osnovu članova 3. stav (1) i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj 02/1-11-5659-1/23 od 04.04.2023. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje

J A V N I P O Z I V
za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture


(Pravo učešća)

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neprofitne organizacije koje su registrovane u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i neprofitne organizacije koje su registrovane u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koje će predložene projekte implementirati isključivo na području Tuzlanskog kantona. ..
0 0