HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Održana radionica "Kako osmisliti atraktivnu ponudu koja može biti predmet subvencioniranja kroz vaučere"

 

04.09.2020 12:26
Slika
 

Pandemija COVID-19, donjela je novu stvarnost. U svrhu prilagođavanja novim uslovima poslovanja, potrebno je kreirati nove modele u svim, pa tako i u turističkom sektoru. Short-haul putovanja treba da budu osmišljena jer će u narednom periodu biti atraktivnija. Potreba za stvaranjem autentične ponude nikad nije bila toliko izražena.

 

Nakon izvršene analize turističkih ponuda lokalnih destinacija putničkih agencija sa područja Tuzlanskog kantona, ustanovljeno je da postoji mali broj agencija koje nude  lokalne destinacije kroz turističke pakete te se propušta prilika za privlačenje većeg broja domaćih turista u Tuzlanski kanton. 

 

Na osnovu prepoznate potrebe za kreiranjem novih lokalnih turističkih paketa koji će ponuditi građanima Bosne i Hercegovine mogućnost sa upoznavanjem turističkih potencijala Tuzlanskog kantona a to su: priroda, kultura, istorija i ljudi, u programskim aktivnostima Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK  planirana je promotivna kampanja „Kupujmo – Putujmo domaće“. Jedna od planiranih aktivnosti bila je i edukativna sesija koja će ponuditi turističko-ugostiteljskom sektoru znanje o metodologiji kreiranja turističkih paketa.

 

Zahvaljujući spremnosti predstavnika UNDP BIH MEG Projekta  na saradnju i iskazanom razumjevanju, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je u četvrtak 03.09.2020.godine realizovalo drugu on line radionicu na temu „ Kako osmisliti atraktivnu ponudu koja može biti predmet subvencioniranja kroz vaučere“.

 

Učesnici na radionici su bili predstavnci putničkih agencija, hotelsko-ugostiteljskog i nevladinog sektora sa područja Tuzlanskog kantona kao i predstavnici UNDP BIH MEG Projekta i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

 

U interaktivnoj sesiji učesnici su razgovarali o novim idejama za osmišljavanje atraktivnih turističkih ponuda za privlačenje specifičnih segmenata domaćih turista, a koje se mogu subvencionirati kroz programe turističkih vaučera. Predstavljena je i studija slučaja projekta izdavanja turističkih vaučera koje je provela Turistička zajednica Grada Bihaća a kroz podršku MEG projekta, ukazano na greške turističkih subjekata prilikom sastavljana ponuda kao i ukazano na primjere najuspiješnijih ponuda.

 

U iščekivanju razvoja inicijativa na kreiranju novih lokalnih turističkih paketa jer nam je potrebno da turistički potencijal pretvorimo u ekonomski vrijedan resurs, zahvaljujemo se predstavnicima UNDP BIH MEG Projekta na uključivanju Ministarstva u programske aktivnosti Projekta i iskazanoj podršci.  

 

Zahvaljujemo se i svim učesnicima, koji su svojim uključivanjem i spremnošću za dijalog pokazali da je moguće i potrebno dalje raditi na razvoju turističkog sektora na području Tuzlanskog kantona.  

 

0 0